Despre
Newsletter
Newsletter
Sunt de acord să primesc cele mai importante informații cuprinse în Newsletter-ul GreenCommunity.

Băncile sting lumina. Cum se adaptează industria bancară din România la criza energetică și care sunt proiectele prin care își propune să contribuie la protejarea Planetei

Reducerea emisiilor de carbon nu mai reprezintă doar un simplu deziderat, ci literă de lege pentru țările europene. Obiectivul Uniunii Europene, de a reduce emisiile de CO2 cu minimum 55% până în 2030 – raportat la anul 1990 – reprezintă primul pas asumat în acest sens, ținta finală fiind atingerea neutralității climatice până în 2050. 

Efectele schimbărilor climatice își fac simțită prezența tot mai puternic în fiecare an, fie că vorbim despre de valuri de căldură extremă, inundații sau alte dezastre naturale. Încălzirea globală costă vieți, bani, resurse, confort și nu discriminează – deoarece afectează anual oameni de toate vârstele și din toate colțurile lumii.

Peste 138.000 de vieți și 487 de miliarde de euro au pierdut țările Uniunii Europene în ultimii 40 de ani din cauza fenomenelor climatice extreme, spune Agenția Europeană de Mediu. Sunt cifre care conturează efectul schimbărilor climatice asupra trecutului, însă ceea ce ne rezervă viitorul este dependent de acțiunile noastre din prezent. 

Atunci când ne referim la instituțiile bancare, acestea reprezintă un actor important în tranziția verde. Pe lângă crearea unei industrii financiare mai responsabile, încurajarea finanțărilor verzi și a investițiilor sustenabile, băncile trebuie să acționeze și în ceea ce privește ”bucătăria internă”, adică să limiteze impactul propriei activități asupra mediului.

Reducerea amprentei proprii de carbon este o misiune asumată de mai multe bănci. Este important de sesizat, însă, dacă crizele actuale – atât cea de securitate prin care trece Europa, cât și cea energetică – afectează acest proces, dar și în ce fel.

Astfel, GreenCommunity a întrebat mai multe bănci cum se adaptează la criza energetică, dacă fac economie și ce proiecte desfășoară în vederea reducerii amprentei de carbon.

BCR

Măsuri de economisire a energiei și proiecte de reducere a consumului

Mutarea operațiunilor din sediile centrale în clădiri cu un grad ridicat de eficiență energetică (certificate Platinum LEED). Certificarea LEED asigură o verificare independentă că o clădire sau un ansamblu îndeplinesc criterii înalte de dezvoltare durabilă în ceea ce privește proiectarea, construcția, operarea și întreținerea, reunind beneficii directe asupra oamenilor, planetei și a resurselor implicate. Acest lucru include, printre altele: 

 • Sisteme free-cooling;

 • Soluții de ventilație ce recuperează căldura;

 • Stații de încărcare pentru mașini electrice;

 • Controlul principalelor echipamente printr-un sistem de management al clădirii
.

De asemenea, pe fondul crizei energetice, BCR va mai întreprinde anumite măsuri, precum:

 • Stabilirea unui microclimat optim în spațiile de birouri, prin reducerea temperaturii cu 2 grade în perioada de iarnă la maximum 20 de grade (22 de grade în zonele mai reci) și cresterea cu 2 grade în perioada de vară la minimum 26 de grade în toate locațiile;
 • Reducerea programului de iluminat exterior și arhitectural prin stingerea iluminatului clădirii (semnalizarea), între orele 22:00 și 5:00;
 • Implementarea unui proiect pilot pentru digitalizarea energetică a unei unități BCR cu scopul principal de a crește eficiența în consumul de energie prin monitorizarea permanentă și corectă a consumului. Contoarele de consum de energie vor fi legate la o aplicație care va trimite automat citirea către software-ul de raportare. Implementarea ulterioară în mai multe unități va oferi posibilitatea de a face comparații cu performanța anterioară a unității sau cu consumul de energie al unităților similare, identificând ariile în care eficiența poate fi îmbunătățită. Această monitorizare și raportare permanentă a consumului de energie crește nivelul de conștientizare a oamenilor și responsabilitatea acestora, legată de sustenabilitate. Digitalizarea amplasamentului va fi implementată conform standardelor internaționale de operare a clădirilor (IBOS) ale RICS (Institutul Regal al Evaluatorilor Acreditați), iar după implementare clădirea poate fi certificată de RICS. 

Investiții în energie verde 

BCR nu își propune să investească direct în capacități de producție pentru energie verde. Scopul nostru este să consumăm doar energie electrică verde. Acesta este un proces etapizat care depinde de strategia băncii de achiziție directă a energiei electrice și de capacitatea de a determina proprietarii spațiilor unde BCR operează de a cumpăra energie verde. 

”Pentru 2022, suntem pe cale să atingem un raport de 75% în ceea ce privește energia electrică verde din totalul energiei consumate.”

Reprezenanții BCR

Reducerea amprentei de carbon

BCR are mai multe planuri strategice pe care operează pentru reducerea emisiilor de CO2: 

 • Strategia de mobilitate include o trecere treptată a parcului nostru auto de la motoare termice la vehicule electrice;
 • Strategia de amprentă urmărește reducerea continuă a consumului de încălzire și energie electrică datorită optimizării zonelor de utilizare.

”Din experiența ultimelor luni, colegii noștri au demonstrat că sunt dispuși să învețe, să se adapteze și să promoveze mai departe, chiar și în regim personal, regulile de consum responsabil.”

Reprezentanții BCR

BRD

Măsuri de economisire a energiei și proiecte de reducere a consumului

 • Instalarea în cât mai multe clădiri a unor sisteme de măsură și control centralizat pentru instalațiile de încălzire, ventilație și aer condiționat, care vor conduce la reducerea consumului de energie;
 • Impunerea unui setpoint de maximum 21 grade în sezonul rece și minimum 25 grade în sezonul cald. Pentru clădirile cu sisteme centralizate, recuperarea căldurii prin instalațiile specifice și transferarea căldurii din partea de sud în partea de nord a clădirilor pentru a utiliza cât mai puțin încălzirea și răcirea;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, în aproximativ 85% din cazuri. BRD își dorește ca până la finalul anului să ajungă la un procent cât mai apropiat de 100%;
 • Studierea posibilității de a amplasa panouri fotovoltaice pe clădirile BRD;
 • Înlocuirea echipamentelor vechi cu unele de generație nouă, cu o clasă energetică superioară.

Investiții în energie verde 

Începând cu luna decembrie 2021, BRD utilizează, în proporție de 95%, energie verde, având un contract dedicat pentru clădirile care se află în proprietatea sa.

”Anul trecut am investit în 17054 MWh în certificate de origine verzi. Și în viitor ne dorim păstrarea unui standard, în acest sens fiind impusă în caietul de sarcini obligatoriu furnizarea energiei din surse regenerabile.”

Reprezentanții BRD

Reducerea amprentei de carbon

Grupul Société Générale și BRD sunt printre companiile care se preocupă deja de mai mulți ani de impactul asupra mediului, cu o strategie clară și ținte de reducere a amprentei de carbon, spun reprezentanții instituției de credit. Astfel, banca își calculează încă din anul 2010 amprenta de carbon.

”Am stabilit un program prin care ne dorim reducerea, până în 2030, cu 50% a consumurilor energetice și a amprentei de carbon față de anul 2019. Ca jalon intermediar, ne-am propus ca în 2023 să reducem cu 30% consumul și amprenta de carbon față de anul 2019.”

Reprezentanții BRD

Raiffeisen Bank

Măsuri de economisire a energiei și proiecte de reducere a consumului

 • În cele 274 de agenții, Raiffeisen a înlocuit complet corpurile fluorescente de iluminat cu panouri LED;
 • În 2021, instituția a investit în înlocuirea unora dintre echipamentele de răcire și încălzire vechi cu modele mai eficiente energetic. Au fost înlocuite 6 centrale termice și 212 aparate de aer condiționat;
 • Automatizarea unor funcțiuni ale sistemelor clădirii la sediile administrative din București (Sky Tower și By Tower), ca de exemplu, întreruperea automată a iluminatului la o anumită oră sau setarea temperaturii în funcție de programul de lucru. Performanța energetică a Sky Tower a fost atestată prin certificări internaționale, una dintre ele fiind certificarea pentru clădiri verzi LEED – O+M (Leadership in Energy and Environmental Design) la nivelul cel mai înalt de performanță, Platinum, pentru operare și mentenanță;
 • Pentru scăderea consumului de curent și de gaze, s-a stabilit ca temperatura maximă pe timp de iarnă în clădirile în care lucrează angajații Raiffeisen să fie setată la maxim 20 de grade. 

Investiții în energie verde 

”În prima parte a anului 2022 am început modificările de contract cu furnizorii de energie. Ca urmare a acestor modificări avem acum, de exemplu, în cele 274 de agenții energie electrică 100% obținută prin mijloace sustenabile, cu un impact redus asupra mediului. Suma folosită pentru achiziționarea energiei a fost de 4.610.000 lei.”

Reprezentanții Raiffeisen Bank

Anterior, energia furnizată era mixtă: în 2021, 37% din totalul energiei electrice consumate în activitatea băncii a provenit din surse regenerabile.

Reducerea amprentei de carbon

Angajamentele Raiffeisen Bank în această direcție vizează atât aspecte precum eficiența energetică, consumul de energie regenerabilă, reducerea consumului de resurse, cât și transportul și mobilitatea sustenabile și practici de achiziție responsabile. 

Obiective:

 • Reducerea emisiilor cu efect de seră provenite din energie până în 2025;
 • Reducerea emisiilor provenite din transport și reducerea transportului efectuat de angajați până în 2025;
 • Reducerea consumului de hârtie până în 2025;
 • Reducerea consumului de apă până în 2025;
 • Mărirea cantității de deșeuri reciclate până în 2025.

”De exemplu, în zona de transport, ne propunem reducerea emisiilor provenite din transportul angajaților cu mașinile din flota proprie: pana în 2025, parcul nostru auto va fi 10% electric și 40% hibrid. De asemenea, se vor monta în parcarea din sediul administrativ pe care îl avem în By Tower 11 stații de încărcare de 22 KW. Pentru anul viitor plănuim să creștem flota de mașini cu încă 21 de autoturisme full electrice.”

Reprezentanții Raiffeisen Bank

Un alt demers prin care Raiffeisen Bank Romania susține reducerea amprentei de carbon este implicarea în inițiative de ecologie urbană și de mediu, cum este și proiectul i’Velo, cel mai important proiect de bike-sharing din România. Lansat in 2010 de Asociatia Green Revolution și Raiffeisen Bank, proiectul are ca obiectiv oferirea unei alternative la transportul obișnuit.

Dincolo de a fi un mijloc de relaxare, transportul cu bicicleta aduce și beneficii pentru mediul înconjurător, limitând emisiile de gaze cu efect de seră rezultate în urma utilizării unui mijloc de transport convențional.  I’Velo Urban și I’Velo Relax se desfășoară atât în București, cât și din alte 5 orașe din România. În cei 11 ani de derulare a programului, peste 1,7 milioane de persoane au folosit bicicletele I’velo. Începând cu anul 2020, programul oferă opțiunea de a închiria trotinete electrice.

ING Bank

Măsuri de economisire a energiei și proiecte de reducere a consumului

 • Clădirea în care operează sediul central ING Bank este certificată BREEAM Outstanding, cel mai înalt calificativ al certificării BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Expo Business Park este una dintre cele 11 clădiri din România care au obținut acest nivel de performanță.

”În sediul ING folosim 100% energie din surse regenerabile, avem un sistem bine pus la punct de colectare separată a deșeurilor, iar de mai bine de 2 ani am eliminat complet recipientele din plastic.”

Reprezentanții ING Bank
 • ING Bank stinge lumina cu două ore mai devreme, la ora 19:00;
 • Pe timpul iernii, temperatura în open space va fi de 21ºC, față de 24ºC, iar în spațiile auxiliare 20º C. Vara viitoare instituția își propune ca ajustarea să fie la 25ºC atât în open space, cât și în spațiile auxiliare;
 • Echipamentele TV, monitoare etc. vor fi în priză doar pe perioada utilizării lor;
 • Campanie internă pentru consumul responsabil de resurse.

Investiții în energie verde 

Eforturile pentru a trece către energie din surse regenerabile sunt o preocupare continuă pentru ING Bank, parte din abordarea pentru sustenabilitate. La fiecare 6 luni ING Bank colectează date referitoare la consumul băncii și adoptă măsuri pentru a atinge obiective precum:

 • folosirea de energie 100% din surse regenerabile în clădirile ING;
 • reducerea cu 75% a emisiilor de CO2 din transporturi și clădiri până în 2025;
 • reducerea consumului de energie cu 65% până în 2030 (raportat la consumurile din 2014).

Reducerea amprentei de carbon

Sustenabilitatea în ING se îndreaptă în trei direcții: propriile operațiuni, produsele și funcționalitățile pe care le banca le oferă clienților și implicarea organizației în comunitate.

Începând cu luna septembrie a acestui an, ING Bank a început tranziția portofoliului de carduri către o alternativă sustenabilă și prietenoasă cu mediul, din plastic reciclat. În acest fel, banca va reduce amprenta de carbon a cardurilor nou-emise cu 75%, dar și energia necesară pentru a le produce cu 54%. 

”Suntem preocupați de lansarea constantă de inițiative verzi pentru angajați și clienți, precum și diferite proiecte care diminuează amprenta de carbon a băncii.” 

Reprezentanții ING Bank

Printre cele mai recente măsuri realizate de bancă se numără și elaborarea unui ghid pentru identificarea și procesarea facilă a tranzacțiilor sustenabile în segmentul companiilor medii și mici și acordarea primului credit sustenabil pentru antreprenorii IMM. Acesta este urmat deja și de alte finanțări, în valoare totală de 18 milioane de Euro, în zonele de energie regenerabilă și economie circulară.

”Adresăm zona în care ING Bank are cel mai mare impact, finanțările. În acest context, metodologia Terra a fost esențială în acest an în stabilirea de noi obiective care ne vor ajuta să ne orientăm portofoliul de credite până în 2050 în acord cu obiectivele Acordului de la Paris.”

Reprezentanții ING Bank

OTP Bank

Măsuri de economisire a energiei și proiecte de reducere a consumului

 • În planul anual de renovare a locațiilor, pentru fiecare proiect în parte, se urmărește și creșterea eficienței energetice a spațiului respectiv, iluminat LED și instalarea unor sisteme și echipamente mai eficiente energetic și prietenoase cu mediul;
 • OTP Bank reduce timpul de utilizare al firmelor luminoase, prin întreruperea acestora pe timpul nopții (24:00 – 06:00).

Investiții în energie verde 

O parte din energia pe care OTP Bank o achiziționează provine din surse regenerabile, conform surselor de aprovizionare ale furnizorilor de energie electrică.

”În tot procesul nu am urmărit distinct costul, ci, mai degrabă, impactul final în amprenta de carbon. Deocamdată, nu au fost efectuate investiții în sisteme proprii de producție de energie verde. Finanțăm însă, în portofoliul de credite corporate, proiecte importante în producția de energie verde.”

Reprezentanții OTP Bank

Reducerea amprentei de carbon

Prin definirea strategiei ESG, OTP Bank și-a propus și elaborarea unui plan de măsuri, astfel încât până în anul 2025 să ajungă la neutralitate de carbon:

 • Achiziția de energie verde. Banca își propune să ajungă să consume doar energie provenită din surse regenerabile;
 • Eficientizarea energetică a sediilor.  OTP Bank derulează un audit energetic pentru câteva sedii reprezentative. În funcție de rezultatele acestuia, banca va identifica și decide cele mai bune măsuri/investiții viitoare pentru optimizarea consumului de gaze/energie și a emisiilor de CO2;
 • Producție de energie verde pentru consum propriu. OTP Bank analizează această soluție pentru sediul central, unde dorește instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice care să asigure o parte din consumul propriu;
 • Optimizarea amprentei de carbon a parcului auto, prin folosirea de vehicule electrice sau hibride;
 • Limitarea consumului de plastic și hârtie. În ultimii ani, în cadrul OTP Bank România s-au derulat numeroase proiecte de accelerare a digitalizării și, implicit, de reducere a consumului de hârtie. Banca intenționează să folosească exclusiv hârtie reciclabilă, începând cu luna decembrie a acestui an.

”Vom continua să ne concentrăm pe extinderea functionalităților în canalele digitale de vânzare și servisare a clienților. La nivel de sediu central vom menține un regim de lucru hibrid. Toate acestea vor contribui la reducerea nevoii de deplasare și, implicit, a emisiilor de gaze cu efect de seră asociate.”

Reprezentanții OTP Bank

First Bank

Măsuri de economisire a energiei și proiecte de reducere a consumului

 • Temperaturile în birouri au fost reduse, de la 25 de grade în sezoanele de toamnă și iarnă 2021, la o medie de 22 de grade în toamna și iarna anului 2022;
 • Ventilația și încălzirea vor funcționa doar în intervalul 8:30-18:00, adică doar în timpul programului de lucru;
 • Sistemele de iluminat de tip neon au fost înlocuite cu LED, în proporție de 100% în sediul central și în 80% din sucursale (ultimele 20% urmând a fi, de asemenea, înlocuite);
 • Pentru a reduce consumul de apă, spălatul manual va fi înlocuit de roboți de curățenie.

Investiții în energie verde 

”Până în prezent, First Bank a investit suma de 60.000 de euro în energia verde. Să nu uităm că investițiile în eficiența energetică sunt investiții ce se recuperează într-un interval mediu sau lung de timp, iar First Bank își desfășoară activitatea în spații majoritar închiriate. Mai mult, suntem într-o permanentă discuție cu proprietarii spațiilor închiriate și avem în plan, în viitorul foarte apropiat, să găsim resursele necesare și o modalitate prin care să montăm panouri fotovoltaice.”

Reprezentanții First Bank

Reducerea amprentei de carbon

 • Pentru reducerea consumului emisiilor de CO2, First Bank ia în considerare dezvoltarea unui plan ce va avea ca scop bugetarea de autovehicule electrice;
 • De asemenea, parcul auto a fost redus cu 30%, First Bank adoptând și soluții de ride sharing.
Total
0
Shares
Pe aceeași temă