Despre
Newsletter
Newsletter
Sunt de acord să primesc cele mai importante informații cuprinse în Newsletter-ul GreenCommunity.

Municipiul Sibiu are strategii pentru dezvoltare durabilă și adaptare la schimbările climatice

Într-un comunicat de presă remis de către Primăria Municipiului Sibiu, instituția anunță faptul că 3 documente strategice au fost aprobate de către Consiliul Local. Este vorba despre Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă 2021-2030, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice.

“Cele 3 documente strategice ale Primăriei Municipiului Sibiu – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategia și Planul de adaptare la schimbările climatice – au fost aprobate astăzi, cu unanimitate de voturi, de către Consiliul Local Sibiu. Aceste strategii, deosebit de importante, au rezultat ca formă finală după consultarea cu stakeholderii locali și cu populația și asigură o direcție de dezvoltare integrată și unitară pentru Sibiu până în 2030. La fel ca și precedentele documente, acestea ne vor folosi pentru a concepe proiecte coerente, rezultatul pe care ni-l dorim fiind creșterea calității locuirii în Sibiu.”

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ 2021-2030 

Acest document poate fi accesat aici.

Acest document definește 6 obiective strategice, o serie de obiective specifice, direcții de acțiune și un portofoliu de aproape 350 de proiecte în toate domeniile, de la economic, social și sănătate și până la sport și agrement, care să dezvolte Sibiul într-un:  

 • Oraș atractiv, care dispune de servicii și dotări publice performante și cu o calitate sporită a vieții
 • Oraș cultural și turistic, lider la nivel național, care susține dezvoltarea economică a zonei de sud a Transilvaniei printr-o ofertă variată de posibilități de petrecere a timpului liber și de vizitare, care potențează identitatea locală
 • Centru regional bine conectat la teritoriu și deservit de un sistem de transport sigur, incluziv, eficient și prietenos cu mediul
 • Centru urban rezilient, susținut de o infrastructură eficientă și modernă în domeniul mediului și utilităților
 • Centru regional cu o bună guvernare, bazată pe servicii publice performante, proceduri deschise și transparente și decizii fundamentate pe date și implicarea cetățenilor.
 • Centru regional creativ și inovator care sprijină cooperarea intersectorială și dezvoltarea unui ecosistem economic bazat pe competențe și domenii de viitor

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Este o componentă de bază pentru pregătirea viitoarelor proiecte în domeniul transporturilor și mobilității și propune o abordare integrată a politicilor relevante în aceste domenii, a proiectelor cheie și a priorităților pentru un sistem de transport durabil, în corelare cu planificarea urbană. 

În acest document se indică direcțiile de dezvoltare a mobilității sustenabile în Sibiu, prioritizând mijloacele de transport cu emisii reduse sau zero, cum ar fi transportul public, utilizarea bicicletei și mersul pe jos. Aceasta și pentru că municipiul Sibiu se încadrează în  conceptul de “oraș la 15 minute”, adică zonele s-au dezvoltat echilibrat și includ utilitățile și facilitățile necesare populației (școală, dispensar, magazin, loc de joacă, etc.) în apropiere de domiciliu. Sunt propuse proiecte și pentru infrastructura rutieră, având în vedere că fluidizarea traficului conduce la scăderea emisiilor de carbon generate de aglomerări. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă poate fi consultat aici.

STRATEGIA ȘI PLANUL DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Documentul conține o analiză a situației actuale, țintele strategice la nivel european, național și local în domeniul schimbărilor climatice și propune un Plan de acțiune actualizat pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice, precum și o listă de măsuri pentru adaptare și atenuarea efectelor acestor schimbări în municipiul Sibiu. 

Cele 6 obiective generale stabilite pentru municipiul Sibiu pentru această Strategie:

 • Promovarea de măsuri pentru asigurarea neutralității climatice la nivelul Municipiului Sibiu pentru orizontul 2050;
 • Promovarea de măsuri pentru amplificarea capacității de adaptare la schimbări climatice a Municipiului Sibiu;
 • Asigurarea fondului de date necesare gestionării aspectelor relevante pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Sibiu
 • Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității și a sprijinului acordat măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în Sibiu;
 • Întărirea capacității administrative și de management pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
 • Cooperarea eficientă între toate categoriile de factori implicați (administrație, mediul de afaceri, societatea civilă) pentru îmbunătățirea eficienței măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Pentru fiecare obiectiv sunt stabilite acțiuni concrete pentru atingerea acestuia.

Acest document poate fi consultat aici

Total
0
Shares
Pe aceeași temă