Despre
Newsletter
Newsletter
Sunt de acord să primesc cele mai importante informații cuprinse în Newsletter-ul GreenCommunity.

Acord între Consiliul și Parlamentul European: Noi norme de raportare a informațiilor privind durabilitatea pentru întreprinderi

Consiliul și Parlamentul European au ajuns astăzi la un acord politic provizoriu referitor la Directiva CSRD care prevede norme noi în raportarea de către întreprinderi a informațiilor privind durabilitatea.

Propunerea vizează eliminarea lacunelor din normele existente privind prezentarea de informații nefinanciare, a căror calitate este insuficientă pentru a le permite investitorilor să țină seama de ele în mod corespunzător. Astfel de lacune constituie un obstacol în calea tranziției către o economie durabilă, se arată într-un comunicat remis de către Consiliul European.

Care sunt noile norme?

Directiva CSRD introduce cerințe de raportare mai detaliate și se asigură că întreprinderile mari sunt obligate să raporteze cu privire la aspecte legate de durabilitate, cum ar fi drepturile în materie de mediu, drepturile sociale, drepturile omului și factorii de guvernanță. Aceasta introduce, de asemenea, o cerință de certificare a raportării privind durabilitatea, precum și cea mai bună accesibilitate a informațiilor, solicitând ca acestea să fie publicate într-o secțiune specifică a rapoartelor conducerii societății.

Raportul fiecărei întreprinderi trebuie să fie certificat de un auditor sau un certificator terț acreditat. Pentru a se asigura că întreprinderile respectă normele de raportare, un auditor sau un certificator terț se va asigura că raportarea privind durabilitatea respectă standardele pentru certificare adoptate de Uniune. Raportarea întreprinderilor din afara Europei trebuie, de asemenea, să fie certificată de un auditor european sau de unul dintr-o țară terță.

Care sunt companiile vizate de noile norme?

Normele UE privind informațiile nefinanciare se aplică întreprinderilor mari de interes public, cu peste 500 de angajați, precum și tuturor întreprinderilor mari și societăților cotate pe piețele reglementate. Aceste întreprinderi sunt, de asemenea, responsabile de evaluarea informațiilor la nivelul filialelor lor.

Normele se aplică, de asemenea, IMM-urilor cotate la bursă, ținând seama de particularitățile acestora. O derogare (opt-out) va fi posibilă pentru IMM-uri pe parcursul unei perioade de tranziție, ceea ce înseamnă că acestea vor fi exceptate până în 2028 de la aplicarea directivei.

În ceea ce privește întreprinderile din afara Europei, obligația de a furniza un raport de durabilitate se aplică tuturor întreprinderilor care au o cifră de afaceri netă de peste 150 de milioane EUR în UE și care au cel puțin o filială sau o sucursală în UE. Aceste întreprinderi trebuie să raporteze cu privire la impactul lor ESG, și anume asupra aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță, astfel cum sunt definite în directivă.

De când se aplică aceste norme?

Normele vor fi aplicate în trei etape:

  • 1 ianuarie 2024 pentru întreprinderile care fac deja obiectul Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare;
  • 1 ianuarie 2025 pentru întreprinderile mari care nu fac în prezent obiectul Directivei privind prezentarea de informații nefinanciare;
  • 1 ianuarie 2026 pentru IMM-urile cotate la bursă, precum și pentru instituțiile de credit mici și cu un grad redus de complexitate și întreprinderile de asigurare captive.

Ce urmează?

Acordul provizoriu încheiat astăzi va trebui să fie aprobat de Consiliu și de Parlamentul European.

În ceea ce privește Consiliul, acordul politic provizoriu va fi supus aprobării de către Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), înainte de a trece prin etapele formale ale procedurii de adoptare. Directiva va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Total
0
Shares
Pe aceeași temă