Despre
Newsletter
Newsletter
Sunt de acord să primesc cele mai importante informații cuprinse în Newsletter-ul GreenCommunity.

Sistem informatic integrat pentru supravegherea, controlul și monitorizarea pădurilor, finanțat prin PNRR

Executivul a aprobat, în Ședința de Guvern de miercuri, 29 martie 2023, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, hotărârea de guvern pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Capacitatea sporită de supraveghere, control și monitorizare a pădurilor prin intermediul unui sistem informatic integrat”.

Proiectul aferent Componentei 7 – Transformare Digitală, Digitalizare în domeniul mediului – sprijin financiar nerambursabil, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare de 46 milioane euro, presupune implementarea unor servicii informatice integrate de supraveghere, control, monitorizare a fondului forestier, utilizarea de soluții digitale pentru păduri și monitorizarea transportului de masă lemnoasă.

Va fi analizată tendința în ceea ce privește impactul schimbărilor climatice

În acest sens, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor propune dezvoltarea unui sistem național de monitorizare video, prin intermediul căruia să se genereze alerte în cazul unui transport ilegal de materiale lemnoase și implementarea unui sistem de monitorizare prin intermediul imaginilor satelitare, ce va avea ca scop îmbunătățirea capacității APCRS în gestionarea exploatării vegetației forestiere.

De asemenea, din analiza compoziției spectrale a pixelilor, pot fi derivați următorii parametri: indicele de vegetație, estimarea stării de sănătate a pădurilor (uscare, defoliere, incendii) și a habitatelor.

Având în vedere frecvența comparării imaginilor (o data pe lună), se va analiza tendința în ceea ce privește impactul schimbărilor climatice. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va putea dezvolta măsuri de adaptare a politicilor de mediu pe baza unor informații precise.

Vor putea fi identificate periodic zonele cu goluri în vegetația forestieră

„Scopul principal al investiției este de a avea un sistem digital inovator pentru combaterea exploatărilor forestiere ilegale, integrat cu SUMAL 2.0. Acest sistem, asemănător celui pentru verificarea valabilității rovinietei, va cuprinde și o rețea de camere video amplasate pe întreg teritoriul național și va fi interconectat cu sistemul de trasabilitate a materialelor lemnoase SUMAL 2.0.

Pe baza imaginilor satelitare vor putea fi identificate periodic zonele cu goluri în vegetația forestieră, iar prin analiza și compararea cu datele referitoare la tăierile legal aprobate, extrase din SUMAL 2.0 și cu zonele în care au avut loc calamități naturale, se pot semnala alerte zonale în care dispariția vegetației nu este justificată (tăieri ilegale), inclusiv cu identificarea zonelor de risc”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

70.000 km2 de păduri vor fi monitorizați

Suprafața vegetației forestiere care va face obiectul monitorizării este de aproximativ 70.000 km2. Prin monitorizarea video a transporturilor de material lemnos pe toate categoriile de drumuri, se urmărește reducerea timpului de reacție și intervenție, optimizând astfel resursele de control existente.

Prin implementarea unei platforme de analiză geospațială avansată a imaginilor satelitare, dezvoltarea unei aplicații mobile de verificare pe teren a alertelor și a unui portal webGIS, se urmărește:

  • Automatizarea detectării modificărilor în coronamentul arboretelor din România;
  • Achiziția de imagini satelitare (cu diverse rezoluții), cu frecvență lunară, care vor permite realizarea unei analize comparative în aplicația informatică și generarea de alerte aferente zonelor în care există diferențe în coronamentul vegetației forestiere;
  • Furnizarea unor instrumente avansate de analiză și procesare a datelor provenite de la senzori optici sau radar, care să dețină funcții și algoritmi de analiză de tip Machine learning/Deep learning, în scopul localizării și caracterizării pierderilor de vegetație forestieră; Aceste zone de interes vor fi suprapuse cu amplasamentul Actelor de Punere în Valoare, informații pe care sistemul le va extrage în mod automat din SUMAL 2.0;
  • Exploatarea imaginilor satelitare pentru a genera date de referință și informații esențiale pentru monitorizarea vegetației forestiere de pe întreg teritoriul țării, precum și exploatarea unor imagini provenite din alte surse: scanări cu tehnologie LiDAR, aerofotograme etc.;
  • Implementarea unor mecanisme automate de schimb de date cu sisteme și instituții externe;
  • Generarea automată a unor hărți cu modificările identificate în arboret, actualizate lunar, pe baza imaginilor satelitare gratuite cu rezoluție spațială de minimum 10 m;
  • Generarea, la cerere, a unor hărți cu modificările identificate în arboret, în zonele indicate de beneficiar, pe baza unor imagini satelitare de rezoluție spațială foarte înaltă, dar care însumate nu vor depăși 500 km2/an.

În urma aprobării actului normativ, MMAP poate demara, în cel mai scurt timp, procedurile de achiziție pentru fiecare dintre subcomponentele sistemului, termenul de implementare fiind sfârșitul anului 2024.

Photo by Sinziana Mihalache on Unsplash

Total
0
Shares
Pe aceeași temă