Despre
Newsletter
Newsletter
Sunt de acord să primesc cele mai importante informații cuprinse în Newsletter-ul GreenCommunity.

Pereții verzi experimentali, o soluție de amenajare peisagistică pentru orașe sustenabile

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București a inaugurat un proiect inedit reprezentat de realizarea unor pereți verzi experimentali, cu scopul de a cerceta aplicat și de a promova activarea peisajului urban, din România, prin exemple de soluții durabile de amenjare peisagistică.

Practric, au fost realizați 3 pereți verzi experimentali, doi dintre ei exteriori, situați în porticul de acces al UAUIM și unul interior în zona de acces a Departamentului Proiectare Urbană și Peisagistică. Pregătirea acestui proiect a durat mai bine de o lună. Conceptul proiectului a fost realizat de studenți și cadre didactice ale UAUIM îndrumați și inspirați de specialiștii Urban Landscapes Romania.

Totodată, Urban Landscapes România a oferit și soluția pentru structura de bază a peretelui, sistemul de irigație precum și plantele perene din soiurile Astilbe Breeders Mix, Bergenia cordifolia, Campanula poscharskyana, Convallaria majalis, Epimedium perralchicum ‘Frohnleiten’, Geranium macrorrhizum, Heuchera hybrida ‘Venus’, Liriope muscari ‘Moneymaker’, Polystichum setiferum, Pulmonaria officinalis ‘Sissinghurst White’, Viola odorata.

La evenimentul de inaugurare au participat: Dna. Florentina Nanu – reprezentant Urban Landscapes Romania – Dutch-Romanian Partnership for Greener Cities, Arhitect peisagist Victor Dijkshoorn – VIC Activating Landscapes, Remy Lubbe – CEO Molter Bv, Prof.dr.arh. Marian Moiceanu – Rector UAUIM, Lect.dr. urb. peisagist, dr.șt.mil. Sorina-Georgiana Rusu – Director proiect INNOMINCU, alături de membri ai echipei INNOMINCU: Cercet.dr.arh. Adrian Ibric, Conf.dr.arh. Cristina Enache, Lect.dr.urb.peis. Ana Opriș, Asist.drd.urb.peis. Mara Nicolaescu, cadre didactice și studenți ai universității.

Pereții verzi experimentali au fost realizați în cadrul proiectului INNOMINCU – „INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare”, co-finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0508 (Domeniul Strategic de Finanțare D6 – Susținere cercetare „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”). Aceste proiecte au luat naștere în urma desfășurării Workshop-ului „INNOSCAPES: Cercetare prin proiecte experimentale în UAUIM”, care a vizat implicarea studenților și doctoranzilor din cele 3 facultăți ale UAUIM pentru oferirea suportului privind cercetările specifice finalizării ciclurilor de studii (documentare, analiză, interpretare și proiect experiment).

Prin integrarea elementelor didactice, de cercetare, a componentei de economie circulară, a elementelor de tranziție verde și a parteneriatului internațional public-privat, în cadrul proiectelor, a fost vizată realizarea unor exemple de bune practici, scalabile la nivelul universităților, precum și sporirea vizibilității și a prestigiului instituțional. Realizarea proiectelor a avut în vedere dezvoltarea cercetării aplicate prin proiect, având drept teme sustenabilitatea și tehnologiile verzi.

“Urban Landscapes România continuă seria proiectelor ce sprijină activarea sustenabilă a spațiului urban prin construcția de pereți verzi. Acest nou proiect demonstrativ se derulează în cadrul parteneriatului nostru strategic cu UAUIM și ca parte a unei inițiative a universității vizând inovarea proceselor educaționale în domeniul arhitecturii și urbanismului. Ne bucurăm că pereții verzi experimentali, împreună cu spațiul reabilitat anterior pe Strada Academiei la intrarea în universitate, vor fi folosite activ în sprijinul ideii de a (re)aduce natura în oraș. Ambele proiecte vor fi folosite ca instrumente practice în procesul de educație al viitorilor profesioniști, dar și pentru a inspira locuitorii orașului și autoritățile publice pentru abordări noi de extindere a spațiului verde atât de necesar pentru creșterea calității vieții în orașele noastre”, a declarat Florentina Nanu, oficialul Urban Landscapes România.

Total
0
Shares
Pe aceeași temă