Despre
Newsletter
Newsletter
Sunt de acord să primesc cele mai importante informații cuprinse în Newsletter-ul GreenCommunity.

Cum îți pui panouri fotovoltaice cu bani verzi de la Administraţia Fondului pentru Mediu

Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). Programele AFM vor avea anul acesta un buget de aproximativ 2,7 miliarde de lei, sumă care va fi utilizată atât pentru onorarea angajamentelor rezultate din sesiuni anterioare, cât și pentru continuarea programelor deja consacrate și pentru finanțarea unor programe noi.

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și a livrării surplusului în rețeaua națională beneficiază de un buget de 986 de milioane de lei, care va fi distribuit astfel: 686 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor și încheierea contractelor cu persoanele fizice care au fost înscrise în Program în sesiunea desfășurată în luna decembrie 2021 și 300 de milioane de lei pentru relansarea înscrierilor în Program în cursul anului 2022.

Fiecare proiect poate primi finanțare de maximum 20.000 de lei

Prin intermediul acestui program, românii pot primi o finanțare de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 de lei. Banii verzi primiți de la Guvern acoperă cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric), cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice), taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile.

Solicitanții eligibili sunt persoanele fizice cu gospodării electrificate, fără datorii la stat, cu imobil care nu se afla în litigiu sau revendicare. Aplicarea pentru finanțare se face doar printr-un instalator autorizat.

Dosarul privind solicitarea banilor verzi de la Administraţia Fondului pentru Mediu cuprinde o serie de documente, respectiv: cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în ghid; actul de identitate al solicitantului; actul de identitate al coproprietarului; extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original; certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul.

Alte detalii despre programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și a livrării surplusului în rețeaua națională sunt disponibile AICI. Lista instalatorilor validați în cadrul acestui program poate fi analizată AICI.

Total
0
Shares
Pe aceeași temă